Využitie virtuálnej reality v strojárstve

BOZP

VR – Virtuálna realita

Digitálne simulované prostredie, s ktorým je možné interagovať (je potrebný špeciálny headset), v rovnakom virtuálnom prostedí se môže stretnúť viac ľudí.

AR – Rozšírená realita

Prepojenie reálného sveta a doplňujúcich informácií / 3D modelov (prostredníctvom smartphonu, špeciálnych okuliarov a pod).

Praktické aplikácie v strojárstve

VR model

Digitálne dvojča pre vizualizáciu projektov a predvedenie funkčných technológií, tréning servisu a údržby, zaškolenie pracovníkov.

VR platforma

Pre spoluprácu na diaľku, predaj, veľtrhy, podporu servisu a údržby na diaľku.

AR

Pre servisné zásahy, premietanie výkresovej dokumentácie, servisných postupov atď.

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - nácvik práce na zariadení

VR model

3D model v reálnej veľkosti, ktorý je možné rozkladať, prechádzať, skúšať funkcionality. Model dodáva zadávateľ alebo sa vyvíja na základe jeho požiadaviek a s ohľadom na potrebné využitie.

Využitie

 • Obchod a veľtrhy
  Pre veľké technologické celky a nadmerné produkty, pre potreby vizualizácie procesov a funkcií zariadení. Rieši náročnosť prepravy, šetrí čas, náklady, energiu, rieši problémy, kde nie je možné sa reálne stretnúť s partnermi, ale napriek tomu je možné produkt predviesť, a to vrátane jeho vlastností v extrémnych či menej obvyklých podmienkach. Zákazník môže zažiť vlastnosti produktu.
 • Tréning servisu, obsluhy, zaškolenie nových pracovníků
  Rieši bezpečnosť pracovníkov, šetrí čas, pretože se nemusí odstavovať reálna linka, šetrí peniaze, nehrozí nebezpečenstvo poškodenia reálného stroja, eliminuje sa ničenie materiálu.
 • Simulácia krízových situácií a ich riešení
  Rieši tréning obsluhy, umožňuje trénovať krízové situácie s malým výskytom.

VR platforma + model

Vo VR miestnosti / hale sa môžu stretnúť technici / inžinieri / dizajnéri a rovnako ako v reále konzultovať či upravovať model, ktorý je virtuálnou kópiou skutočného produktu. Umožňuje koopráciu konštruktérov, dielčie tímy poskytnú modely jednotlivých súčastí v dohodnutom merítku a ich prepojovanie prebieha vo VR prostredí bez ohľadu na miesto, kde odborníci aktuálne sú a bez nutnosti vzájomného predania plnej výkresovej dokumentácie.

AR rozšírená realita / augmented reality

Pomocou AR je možné z ľubovoľného miesta na svete poskytovať odbornú údržbu, kde v konkrétnom mieste nasadenia je obmedzený počet kvalifikovaných inžinierov. Je možné rovno do zariadenia nahrať a na pozadí stroja spustiť výkresovú dokumentáciu, schémy či postup servisu. Umožňuje predviesť výrobok, vrátane jednotlivých súčastí, funkcií, obsluhy, rýchlo a z ľahko dostupnej technológie ako je tablet alebo telefón.

Využitie AR

 • Navigácia v logistike
  Systém AR umožňuje efektívnenie času v logistických centrách, keď naviguje najrýchlejšou cestou k vyzdvihnutiu konkrétnej položky.
 • Kompletácia produktov
  Na displeji ukazuje kompletačný postup produktu vrátane optimalizácie a optickej kontroly kamerou, či byl použitý správny komponent.

BOZP

Pracovník prakticky vykonáva konkrétne pracovné postupy v simulovanej realite, ktorá presne kopíruje pracovné prostredie. V nepretržitej prevádzke je možné prevádzať školenia bez prerušenia práce. Proces učenia je atraktívny a vďaka zážitku 100% zapamätateľný. Tréning vo VR chráni drahú výrobnú technológiu pred možným poškodením v priebehu nácviku.

Aplikácie z praxe

 • VR aplikácia pre MSV Systems cz, s.r.o.
  Cieľom bolo ukázať klientovi celé robotické prostredie vrátane ich výrobnej technológie, a to aj vo VR aj v AR.
 • Vizualizácia pre Briklis, spol, s .r.o.
  Kľúčové jadro lisu a následne aj celý výrobný list pre obchod a servis. Klient potreboval umožniť zákazníkom, ale aj servisným pracovníkom, aby sa zoznámili so strojom – dokázali ho rozobrať, zložiť, naučili sa manipulovať s jednolivými jeho časťami, pracovať s výkresovou dokumentáciou, prezentáciou a promo videom bez toho, aby sa stretli osobne.