Tréning so SIMSPRAY

SIMSPRAY  vám krok za krokom pomôže zvládnuť mokré aj práškové lakovanie alebo tryskanie.

Vďaka tomuto maximálne efektívnemu simulátoru SIMSPRAY ušetríte až 50% nákladov na školenie a zároveň znížite dobu zaškolenia. Účastníci sa tak zábavným spôsobom naučia profesionálne nanášať lak a môžu to stále precvičovať. Keď zvládnu potrebné techniky, dokážu pracovať aj v reálnom prostredí a podávať perfektné výkony.

Možnosti školenia so SIMSPRAY

Vedenie školenia

Objektívne skóre – skóre lakovania obsahuje efektivitu lakovania, hrúbku náteru, správnosť nanášania a celkovú úroveň prevedenia práce. Dosiahnuté výsledky odhalia oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať, študenti tak dostanú možnosť sústrediť sa na ich zvládnutie. Vizuálne tipy – okamžité tipy pre lakovačov týkajúce sa vzdialenosti od lakovaného dielu, rýchlosti a uhlu nanášania, učia študentov pracovať správnymi technikami. Nastavenie zariadenia – možnosť voľby vhodného nastavenia zariadenia a prípravy vlastného projektu.

Okamžitá spätná väzba

Zobrazenie pokrytia – zobrazenie hrúbky vrstvy laku a porovnanie s ideálnou hrúbkou náteru. Červené a modré oblasti zobrazujú príliš hrubý alebo tenký náter, zelená farba označuje ideálnu hrúbku náteru. 3D Line Replay – 3D zobrazenie pohybu ukazuje postup práce lakovača – vzdialenosť pištole od lakovaného dielu, uhol a rýchlosť každého pohybu. Realistické lakovanie – môžete si vybrať základnú, farebnú alebo transparentnú náterovú hmotu. Zvolený typ náteru vždy ukáže kvalitu práce lakovača a jeho nedostatky (bubliny, zaschnuté miesta, odlúpnutie farby a pod.).

Rýchlo dostupné školenie

Individuálne školenie „Free Paint“ Mode – jednoducho dostupné prostredie pre výuku. Vyberte si lakovanie alebo tryskanie, prostredie, diel a začnite pracovať. Opakujte a znovu nastavte svoje projekty podľa svojich potrieb. Tipy a návody – SIMSPRAY sprevádza študentov vybranými projektami alebo projektami, ktoré zvolil a nastavil ich inštruktor. Projekty na mieru – precvičujte sa v prednastavenej výuke alebo si vytvorte vlastné projekty na mieru, nastavte si parametre svojej práce a sústreďte sa na vybrané techniky.

Výhody tréningu

ÚČINNOSŤ

Rýchlejšie učenie – realistická výuka s dôrazom na praktické skúsenosti a rozvoj techník. Motivujte svojich kolegov prostredníctvom zdravej súťaživosti.
Viac času na precvičovanie – zefektívnite dobu nácviku tým, že znížite čas na prípravu dielu, jeho čistenie a dobu zaschnutia náteru.
Objektívna spätná väzba – zlepšite postupy študentov pomocou sledovania skóre a analýzy výsledkov ich práce, ktoré zdôrazní oblasti, na ktorých študenti potrebujú pracovať.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Žiadne nebezpečné emisie (z prchavých látok) – učte sa bez plytvania a nebezpečných materiálov. SIMSPRAY znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie.
Riadené prostredie na výuku – jednoducho nastavte prostredie na výuku a minimalizujte možné nebezpečenstvo pre študentov vďaka virtuálnej realite.

EFEKTIVITA

Znížte náklady na školenie – virtuálna výuka umožňuje pracovať v realistickom prostredí a súčasne ušetriť náklady na materiál a ďalšie prostriedky, šetrí čas na prípravu a čistenie.
Zvýšte výkon – pri využití virtuálnej reality vytrénujete viac lakovačov v kratšom čase.
Zlepšite administratívu – monitorujte pokroky svojich študentov a ušetrite náklady za pomoci detailných záznamov o ich práci, o skóre, ktoré získali a sledujte ich učebné plány.

NÁVRATNOSŤ 

Paintometer je integrovaný nástroj zariadenia SIMSPRAY, ktorý sleduje návratnosť nákladov a počíta efektivitu programu. Počíta s nákladmi na použitie materiálu a s odpadom. Sleduje dokončenie projektov, ochranu pred nebezpečnými prchavými látkami a odpracovaným časom. 

Možnosti tréningu

Procesy

HVLP

Airless

Air-Assisted Airless

Práškové lakovanie

Tryskanie

SimSpray Enterprise

SimSpray Blast

*
*
*
*

SimSpray Powder

*
*
*
*

SimSpray Paint

*
*

SimSpray Go HVLP

N / A

N / A

N / A

N / A

* Je možné pridať do akéhokoľvek modelu SIMSPRAY

Galéria

Chcete tréning so SIMSPRAY?