Unikátne zariadenie

pre výcvik lakovačov vo virtuálnej realite

Ako vám môžeme pomôcť?

Čo je SIMSPRAY?

ico-spray

SIMSPRAY je zariadenie, ktoré rýchlo a efektívne zaškolí začiatočníkov aj skúsených lakovačov vo virtuálnej realite. Toto zariadenie je ideálne na zaškolenie v prostredí, ktoré si vyberiete. Pracovníci sa tak môžu učiť bez vysokých nákladov na materiál a bez zásahu do výrobného procesu. Naučte sa zábavným spôsobom profesionálne aplikovať náterové hmoty. Všetky techniky môžete precvičovať toľkokrát, koľko len budete chcieť.

painter 2

90%

zvýšenie efektivity školenia

60%

úspora nákladov na školenie

100%

zníženie odpadu a nebezpečných látok

Ako vyzerá prostredie SIMSPRAY?

colorspol
tatravagonka
Bobcat_2

Chcete si vyskúšať SIMSPRAY?