Virtuálny tréning pre priemyselné aplikácie v oblasti bezpečnosti a prvej pomoci

Sme špecialisti na výcvik vo virtuálnej realite. Máme simulátory, ktoré sú v súlade s platnými predpismi a poskytujeme dodanie techník na učenie až po samotné simulátory. Ponúkame štandardizované balíčky, ale môžeme ich aj prispôsobiť na mieru tak, aby splnili vaše špecifické potreby v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Každý modul trvá maximálne 30 minút.

Proces učenia je navrhnutý tak, aby bol zrozumiteľný a ľahko pochopiteľný.

Vhodný pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov aj pokročilých, s jednoduchým ovládaním.

Všetky kroky a chyby sú vysvetlené. Jazyk si môžete zvoliť sami.

Rozvíjajte a zdokonaľujte svoje odborné znalosti pomocou výcviku vo virtuálnej realite a zaistite dodržiavanie medzinárodných štandardov ISO a obdobných.

Tento komplexný balíček výcviku vo virtuálnej realite zahŕňa širokú škálu modulov:

 • Elektrotechnická bezpečnosť
 • Práca vo výškach
 • Požiarna bezpečnosť (hala)
 • Požiarna bezpečnosť (kancelária)
 • Lockout Tagout (LOTO)
 • Vstup do uzavretého priestoru
 • Práca v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • Viazač a žeriavnik
 • Bezpečnosť údržby (potrubie a kyseliny)
 • Posúdenie nebezpečenstva pádu stropu v podzemí
 • Príprava nákladného vozidla na jazdu
 • Dopravná nehoda s nebezpečným nákladom
 • Bezpečnosť na pracovisku
 • Lešenie (školenie na montáž lešenia s klinovým zámkom)
 • Celkové vzplanutie (Flashover)
 • Prostriedky osobnej ochrany
 • Prvá pomoc

Každý modul výcviku vo virtuálnej realite má k dispozícii tri režimy: Štúdium, Tréning a Skúška, ktoré zaisťujú komplexné a postupné riadenie všetkých činností vo virtuálnej realite.

Jednotlivé moduly

ELEKTROTECHNICKÁ BEZPEČNOSŤ

Školenie začína podpísaním pracovného povolenia a nasadením potrebných osobných ochranných pomôcok. Potom si vyzdvihnete náradie potrebné na splnenie danej úlohy a na vozíku ho dopravíte na miesto.

Keď budete v blízkosti rozvádzača, budete musieť použiť správny postup na bezpečné odpojenie článku. To zahŕňa umiestnenie výstražných značiek, kontrolu napätia, postupné vypnutie zariadenia a použitie správnych kľúčov a nástrojov. Po vypnutí použijete špeciálny vozík na vytiahnutie článku a jeho odvoz z kontajneru.

PRÁCA VO VÝŠKACH

Tréning začína v púšti pri skladišti ropy. Pripravíte sa na prácu vo výške, budete komunikovať s kolegom, vyznačíte priestor, umiestnite výstražné značky, vyzdvihnete náradie, skontrolujete a nasadíte si bezpečný postroj.

Potom vyleziete na konštrukciu pomocou zachycovača pádu a prevediete všetky bezpečnostné opatrenia pri lezení. Pri stretnutí s rôznymi situáciami na ceste budete musiet meniť svoje metódy. Súčasťou učenia je aj komunikácia s kolegami, aby ste zaistili ich bezpečnosť a zastavili prípadné nebezpečenstvo.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ (HALA)

Vo VR simulátore si prejdete všetky protipožiarne opatrenia a preštudujete si ich: evakuačný plán, požiarne východy, tlačidlá požiarneho poplachu, hasiace prístroje.

Potom sa dostanete do situácie, keď začne horieť. Budete musieť okamžite prerušiť prácu a zavolať hasičov (s uvedením všetkých zásadných údajov), previesť evakuáciu podľa evakuačného plánu, zapnúť požiarny poplach, postupovať po únikových cestách podľa značiek a použiť hasiaci prístroj.

Simulácia sa odohráva v dielni.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ (KANCELÁRIA)

Vo VR simulátore si prejdete všetky protipožiarne opatrenia a preštudujete si ich: evakuačný plán, požiadne východy, tlačidlá požiarneho poplachu, hasiace prístroje.

Potom sa dostanete do situácie, keď začne horieť. Musíte prerušiť prácu a telefonicky zavolať hasičov, previesť evakuáciu podľa plánu evakuácie, zapnúť požiarny poplach, postupovať po únikových cestách podľa značiek a použiť hasiaci prístroj.

Simulácia sa odohráva v kancelárskej budove.

LOCKOUT TAGOUT

Školenie začína kontrolným zoznamom pracovného povolenia a prístupom k uzamykacej stanici pomocu hlavného kľúča.

Pripravíte elektrické čerpadlo, skontrolujete, či je vypnuté a zahájite proces lockout tagout. Podľa schémy a značiek na potrubí sa budete pohybovať v budove, blokovať a kontrolovať tlak v potrubí, kým nebude potrebná časť potrubia bezpečne odpojená pomocou zámkov a štítkov.

Nakoniec prinesiete a uzamknete všetky kľúče v uzamykacej stanici a odovzdáte hlavný kľúč svojmu nadriadenému.

VSTUP DO UZAVRETÉHO PRIESTORU

Pri tomto školení sa musíte pripraviť na vstup do uzavretého priestoru. Hodnotenie prebieha v prázdnej nádrži na olej. Školenie začína vydaním pracovného povolenia, umiestnením výstražných značiek, zaistenie plynovej skúšky a uzmknutím a označením všetkých zariadení pripojených k uzavretému priestoru. Potom budete musieť zorganizovať vetranie uzavretého priestoru a dohodnúť sa s kolegami na stanovenie rolí pozorovateľov a ističov.

Nasadíte si postroj a skontrolujete vysielačku.

PRÁCA V PROSTREDÍ S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

Začnete predložením svojich prístupových dokladov nadriadenému. Potom si oblečiete osobné ochranné prostriedky a skontrolujete, či nie je poškodené vaše náradie. Školenie vo VR ukazuje náhodné poškodenie na vybavení, čo robí každé školenie jedinečným. Potom označíte páskou bezpečnostný perimeter a umiestnite výstražné značky. Zároveň prevediete analýzu plynovzdušného prostredia a odstraníte z miesta všetky výbušné a horľavé zariadenia.

Po dvojitej kontrole všetkých opatrení ste pripravený na prácu.

VIAZAČ A ŽERIAVNIK

Školenie prebieha vo vnútri veľkého priemyselného skladu. Budete si musieť vziať a prečítat pracovné povolenie, pochopiť podrobnosti a spôsob zavesenia. Potom budete musieť nastaviť výstražné značky a pásku perimetru.

Ďalším krokom bude identifikácia poškodeného náradia a jeho uloženie do krabice a nájdenie vhodných nástrojov.

Následne skontrolujete hák s mačacou hlavou, podrobný postup zavesenia a presun veľkého balíku plechov na požadované miesto.

BEZPEČNOSŤ ÚDRŽBY (POTRUBIE A KYSELINY)

Školenie začína v kontrolnej miestnosti, kde si oblečiete OOPP na ochranu pred chemikáliami.
Budete si musieť prečítať schému potrubia, aby ste mohli vypnúť správne čerpadlá a uzavrieť správne ventily. Potom prejdite do strojovne, aby ste previedli ručné postupy blokovania a označenie potrubí, ktoré sa podieľajú na údržbe.

Následne uvoľníte zbytkový tlak v potrubí a budete ho kontrolovať pomocou tlakomerov. Budete musieť umyť chemikálie z podlahy.

POSÚDENIE NEBEZPEČENSTVA PÁDU STROPU V PODZEMÍ

Školenie začína v podzemí. Vezmete si nástroj na škálovanie hornín a vyjdete von. Cestou na pracovisko musíte nájsť všetky uvoľnené skaly alebo nebezpečenstvo pádu.

Keď nájdete nebezpečenstvo, ktoré nemôžete sami odstrániť, zabarikádujete tunel. Nebezpečenstvo nahlásite predákovi.

Keď sa dostanete na skalnú stenu tunelu, budete používať čelovku, pretože na mieste odstrelu nie je svetlo.

V režime školenia a skúšok sú nebezpečenstvá rozmiestnené náhodne, aby sa vytvoril jedinečný zážitok z učenia.

PRÍPRAVA NÁKLADNÉHO VOZIDLA NA JAZDU

Školenie začína v miestnosti, kde dostanete svoje dokumenty. Potom obdržíte pracovné povolenie, aby ste sa mohli pripraviť na jazdu.

Pristúpite k vozidlu a prevediete bežnú údržbu, vrátane kontroly hladiny oleja a chladiacej kvapaliny, kolies, značiek, osobných ochranných pomôcok šoféra, všetkých typov svetiel, netesností, spojky, motoru a ďalšie body.

Na dokončenie úlohy budete musieť prejsť všetky body kontrolného zoznamu. Pri tréningu a skúške sú možné problémy losované, aby bol každý prípad jedinečný.

DOPRAVNÁ NEHODA S NEBEZPEČNÝM NÁKLADOM

Školenia začína vo chvíli, keď do vášho vozidla narazí ďalšie vozidlo.

Vypnete motor, vezmete výstražný trojuholník, umiestnite ho, skontrolujete stav druhého šoféra, jeho vozidlo, svoje vozidlo a náklad.

Potom budete komunikovať s dispečerom a informovať ho o nehode. Obstaráte fotografie oboch vozidiel a prevediete ďalšie potrebné úkony.

 

BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

Školenie bezpečnosti práce vás naučí identifikovať faktory, ktoré robia prácu nebezpečnou a odstrániť ich.

Vašou úlohou je vyhľadať nebezpečné situácie v priemyselnom prostredí, venovať pozornosť postupu pri dodržiavaní požiadaviek na ochranu práce a platným technickým a administratívnym opatreniam požiadaviek na ochranu práce (napríklad povinné OOPP, sledovanie teplotných limitov expozície a ochranné opatrenia pri pôsobení škodlivých a nebezpečných priemyselných faktorov).

Školenie prebieha v sklade s vybavením.

LEŠENIE (S KLINOVÝM ZÁMKOM)

V simulátore VR si pripravíte stanovisko, náradie, postavíte tri úrovne klinového lešenia, budete kontrolovať horizontálnu úroveň dielov lešenia a označíte lešenie ako pripravené na použitie.

Naučíte sa stavať úrovne a zvislice lešenia krok za krokom a tiež to, ako kontrolovať správnosť konštrukcie.

Využijete bezpečnostný postroj na prácu vo výškach, príklepovú vŕtačku na vytvorenie kotviacich bodov a rebríky kvôli pohybu.

Lešenie bude postavené a skontrolované podľa noriem a označené ako pripravené na použitie.

CELKOVÉ VZPLANUTIE (FLASHOVER)

Pri školení zažijete rôzne situácie, keď sa pri práci musíte chrániť pred celkovým vzplanutím. Budete pracovať v učebni a v priemyselnom prostredí ako elektrikár.

V každej situácii musíte porozumieť úlohe, pracovným podmienkam a schéme zapojenia, zvoliť vhodné osobné ochranné prostriedky, skontrolovať napätie, pracovať s rôznymi režimami meračov, blokovať a označovať elektrické zariadenia a mnoho ďalšieho.

Simulátor obsahuje dva rôzne moduly.

PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY

Osobné ochranné prostriedky, bežne označované ako „OOPP“, sú pomôcky, ktoré sa používajú na minimalizovanie rizík, ktoré spôsobuje vážne úrazy alebo ochorenia na pracovisku. Tieto zranenia a problémy môžu byť dôsledkom vystavenia chemickým, rádiologickým, fyzikálnym, elektrickým, mechanickým alebo iným rizikám na pracovisku.

Na školení VR nájdete nasledujúce scenáre:

 • Práca s elektrickým prúdom: 1 kV, 10 kV, 15 kV, 25 kV
 • Chemické nebezpečenstvo: Úrovne A, B, C, D

Školenie zahŕňa kontrolu základných OOPP, vyradenie poškodených OOPP, pochopenie procesu kontroly, rozdelenie OOPP na tie, ktoré máte na sebe, a tie, ktoré by ste si mali vziať na pracovisko.

PRVÁ POMOC

Školenie prvej pomoci vo virtuální realitě. Naučíte se základné znalosti pre záchranu života v realistickom a interaktívnom prostredí, kde si môžete precvičiť resuscitáciu, obviazanie rán a posúdenie zranenia.
Stanete sa svedkami pádu z rebríka, ktorý má za následok stratu vedomia a zranenie nohy.
Prerušíte prácu a skontrolujete stav zraneného pracovníka. Potom požiadate kolegu, aby zavolal záchranku a zahájite resuscitáciu. Po úspěšnej resuscitácii odstrihnete uniformu a obviažete ranu. Prikryjete zraneného a počkáte na sanitku.
Naše školenie vo VR vám umožní rozhodovať sa pod tlakem a získať istotu pri riešení núdzových situácií. Školenie prebieha v priemyselnom prostredí.